0

Olafitry ny Mpanao Gazety : Miantso Fitandremana.

Manoloana ny fampielezam-baovao tsy marim-pototra niseho an-gazety tato ato dia miantso ny mpanao gazety rehetra tsy an-kanavaka ny Olafitry ny Mpanao Gazety Malagasy mba hitandremana amin’izany. Miantso ny fahaizamanao sy ny fanajana ny maha-mattihanina noho izany ny holafitra.
Miantsoo ny mbola hanatsarana sy ny handaniana eny anivon’ny Parlemanta ny lalana mifehy ny serasera koa ny olafitra.

Sokajy: Fiarahamonina Tags: , ,

Zarao

© 2017 Actualité de Madagascar en Malgache.. All rights reserved.