0

50% ny Malagasy no tsy Ampy Sakafo

Tontosaina anio eny amin’ny Ibis Ankorondrano ny fikaonan-doha entina hanaovana tombana ilay drafitr’asa PNAM II, na Programme National d’Action pour la Nutrition.  Ity fihaonana ity dia entina andravonana ny hevitra momba ny politikam-panjakana momba ny fanjarian-tsakafo taorian’ny fandalovan’ireo manam-pahaizana avy amin’ny FAO eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.

Araka ny fantatra dia mamely mafy an’i Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo mandavan-taona. 50% ny mponina dia tratran’izany tsy fahampiana izany avokoa. I Madagasikara dia anisan’ireo firenena tsy nahatratra ny tanjon’ny tonjato fahatelo, fantara amin’ilay hoe OMD. Ity fandinihana sy fandravonan-kevitra ity noho izany no entina hametrahana ny politika mba hahatratrarana ny tanjona aorian’ny taona 2015, na ilay fantatra amin’ny hoe ODD.

Sokajy: Fiarahamonina Tags: , ,

Zarao

© 2017 Actualité de Madagascar en Malgache.. All rights reserved.